Dezernat III – Personal- & Haushaltsangelegenheiten, Controlling